CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Thursday, November 25, 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.


PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT

Sebagaimana maklum, semenjak dahulu lagi ummat Islam telah sepakat bahawa tidak akan dibaca walau satu hurufpun suatu bacaan (qiraat) itu, dan tidak akan dihukum sebagai sebahagian daripada al-Quran, bahkan tidak akan ditulis di dalam mushaf sehinggalah telah dipastikan ke'tawatur'annya dari satu generasi ke satu generasi.

Apakah bacaan yang mencapai taraf tawatur?

Yang dimaksudkan ialah suatu bacaan yang diriwayatkan oleh sebilangan manusia sehinggakan mustahil jika bilangan tersebut boleh bersepakat untuk berdusta.

Di sana adanya khilaf dari segi bilangan manusia yang boleh dianggap tawatur. Namun, memadai dahulu ditakrifkan setakat ini.

Timbul pula persoalan. Bagaimana diketahui para sahabat r.a. mencecah bilangan tawatur?

Salah satu dalilnya adalah daripada kitab sunnah yang menyebut kepada kita nama-nama sahabat r.a. yang menghafal al-Quran sama ada Muhajirin, Ansar, dan lain-lain.

Antara Muhajirin yang menghafal al-Quran ialah Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khaatab, Uthman ibn 'Affan, Ali ibn Abi Talib, Sa'ad ibn Abi Waqas, Thalhah ibn 'Ubaidillah, Abdullah ibn Mas'ud, Huzaifah al-Yamani, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Aisyah, Hafsah, dan lain-lain.

Manakala dari kalangan Ansar pula seperti Ubai ibn Ka'ab, Mu'az ibn Jabal, Zaid ibn Thabit, Abu ad-Dardaa, Anas ibn Malik, dan sebagainya.

Para sahabat r.a. ini telah menghafal al-Quran semasa hayat Nabi Muhammad s.a.w. lagi. Bilangan huffaz (penghafal al-Quran) makin bertambah berlipat kali ganda dan wujud di merata-rata tempat kesan daripada tersebarnya ajaran Islam ke seluruh dunia. Hasilnya, ummat Islam ketika itu amat dahagakan al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam mencari guru-guru untuk mempelajari Qiraat (bacaan) al-Quran.

Perlulah diketahui bahawa pada zaman tersebut, al-Quran masih belum dibukukan secara rasmi. Ini kerana kuatnya ingatan para sahabat r.a. dan ketelitian mereka dalam menjaga al-Quran itu sendiri.

Namun zaman terus berubah. Al-Quran mula ditulis secara meluas pada zaman Saidina 'Uthman r.a. akibat berlakunya fitnah besar kepada ummat Islam semasa pembukaan Armenia dan Azerbaijan. Maka berlakulah pemusatan bacaan al-Quran kepada imam yang dilantik bagi setiap kawasan yang ditentukan bersama mushaf yang sepadan dengan bacaan imam tersebut.

Jangan Tipu Sejarah Tarbiah!

Agak pelik apabila sebilangan manusia mengatakan bahawa PMRAM kurang "Tarbiah". Kononnya tarbiah mereka lebih mantop.. Entahlah, apa hujah mereka. Satu perkara yang ingin dikongsi bersama ialah, pentarbiahan terhadap diri manusia terbahagi kepada dua bentuk :

1. Tarbiah Dalaman

Tarbiah dalaman boleh didapati dengan cara berzikir, membaca al Quran, bermunajat, qiamullail dan sebagainya.

2. Tarbiah Luaran

Tarbiah luaran pula boleh didapati dengan cara menjadi AJK Program, menghadiri Muzakarah Berkelompok, bergiat dalam agenda kebangkitan dan gerakan Islam dan sebagainya.

Contoh

1. Contoh yang boleh kita lihat, di dalam Sirah Nabi SAW, Baginda SAW mentarbiah Para Sahabat dengan kedua-dua elemen ini, iaitu dalaman dan luaran. Kita akan lihat para Sahabat RA bersungguh-sungguh dalam berqiamullail, bermunajat kepada Allah, berpuasa dan sebagainya. Ia adalah Tarbiah Dalaman yang diserapkan oleh Baginda SAW kepada Para Sahabat RA.e

Manakala Tarbiah Luaran pula, Nabi SAW mengajar dan mendidik Para Sahabat ke medan Perang, berhijrah, mendirikan Daulah Islamiah, berdakwah dan sebagainya. Maka Tarbiah Luaran juga bukanlah perkara yang diabaikan oleh Baginda SAW.

Nilai Seorang Wanita Solehah

Dibawah ini adalah beberapa petikan hadis yang menyatakan mengenai kelebihan wanita solehah, mudah - mudahan dengan membaca dan menghayati hadis ini akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan Islam dalam erti kata yang sebenarnya. Insya - ALLAH.

"Empat jenis, siapa yang diberi akan keempat - empat jenis ini beerti dia telah memperolehi sebaik - baik dunia dan akhirat. Iaitu hati yang selalu bersyukur, lidah yang sentiasa berzikir, jiwa yang selalu sabar dengan cubaan dan isteri yang tidak melakukan dosa dan menzalimi suaminya".

Ath-Thabrani.

"Tidak perlu lagi seorang mukmin setelah ianya bertakwa kepada ALLAH akan sebaik - baik keperluan baginya selain dari isteri yang solehah. Jika ia menyuruh isteri mentaatinya. Dan jika dia melihat kepada isterinya, isterinya menyukakan hatinya. Dan jika dia menyumpah memarahi isterinya, isterinya tetap juga berbuat baik kepada suaminya. Dan jika suaminya tiada dirumah dia menyimpan rahsia dan harta suaminya".

Ibnu-majah.

"Janganlah kamu mengahwini wanita kerana paras rupa yang cantik, mungkin paras rupa itu membawa kehancuran, jangan kamu kahwini wanita kerana hartanya kerana berkemungkinan harta itu membawa kepada kezaliman. Tetapi kahwinlah wanita kerana agamanya, seorang wanita hamba yang hitam yang menghayati agama sesungguhnya lebih baik" Ibnu - Majah.

PENGENALAN ILMU QIRAATTaa'rif
Bahasa :

Ilmu Qiraat berasal daripada perkataan Bahasa Arab bersifat jamak (plural) bermaksud bacaan

Istilah:

Ialah satu ilmu tentang cara melafazkan kalimat-kalimat Al-Quran serta pelaksanaannya dengan menisbahkan setiap bacaan kepada seorang Imam Ilmu Qiraat .

Fokus utama :

Menekuni kalimat-kalimat Quraniyyah dari segi cara pelaksanaannya seperti panjang atau pendek hukum tajwid ,hukum izhar dan idghom.
Faedah Ilmu Qiraat :

Memelihara dan menyelamatkan seseorang daripada kesalahan dalam bacaan Al-Quran al Karim serta mengetahui setiap bacaan para Imam Qurra dan mampu membezakan setiap bacaan mereka.

Kelebihan Ilmu Qiraat :

Termasuk dalam sebaik-baik ilmu untuk dipelajari kerana berkait rapat dengan Kalam Illahi.Kemuliaan ilmu ini adalah kerana mulianya Al-Quran.

Pengumpulan Ilmu Qiraat :

Dikumpul oleh Imam-imam Ilmu Qiraat dan diriwayatkan bahawa orang pertama yang mengumpulkannya ialah Imam Abu Umar Hafs bin Umar ad Duuri.


Pembukuan Ilmu Qiraat :

Orang pertama melakukan hal ini ialah Abu Ubaid al Qaasim bin Salam
(wafat 224 H)

Sumber pengambilan :

Melalui riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir daripada Imam Qurra sehingga bertemu sanad dengan baginda Rasul SAW.

Hukum mempelajari :

Fardu kifayah

Khilaf atau perbezaan di sisi ulama qurra terbahagi kepada dua bahagian :

1. Khilaf wajib

2. Khilaf jaiz (harus)


Bahagian pertama : Khilaf wajib

Ialah perbezaan pada

(a) Ilmu Qiraat (bacaan)
setiap bacaan ini disandarkan kepada Imam contohnya Ilmu Qiraat Imam Nafi', Ilmu Qiraat Imam Hamzah ,Ilmu Qiraat Imam A'sim .

(b) Riwayat
- bermaksud sesuatu yang disandarkan kepada orang yang mengambil bacaan daripada sang imam sekalipun dengan perantaraan orang lain contohnya di sebut riwayat Warsy .Maka Warsy boleh disebut sebagai perawi.

( c) Thuruq
- thuruq dalam kaedah ilmu Ilmu Qiraat ialah perawi kepada perawi sebagai contoh thuruq Azraq.Beliau ialah perawi kepada Warsy.


Bahagian kedua : Khilaf Jaiz (harus)

Iaitu perbezaan para qurra dalam memilih bentuk bacaan seumpama bacaan istia'azah ,bacaan basmalah antara dua surah, memilih untuk berhenti secara sukun, roum atau isymam, memilih bacaan dengan kadar panjang (ishba') 6 harakat , tawassut (pertengahan) 4 harakat atau qashar( pendek) 2 harakat.


SENARAI IMAM QURRA BESERTA PERAWI

1. Imam Nafi' al-Madani
- Imam Qalun
- Imam Warsy

2. Imam Ibn Kathir al-Makki
- Imam Bazzi
- Imam Qunbul

3. Imam Abu Amru
- Imam ad Duri
- Imam as Susi

4. Imam Abdullah ibn Amir
- Imam Hisham
- Imam Ibn Zakwan

5. Imam Asim al-Kufi
- Imam Syukbah
- Imam Hafs

6. Imam Hamzah al-Kufi
- Imam Khalaf
- Imam Khallad

7. Imam Kisaie al-Kufi
- Imam Abul Harith
- Imam Ad Duri

8. Imam Abu Jaafar al-Madani
- Imam Ibn Wardan
- Imam Ibn Jammaz

9. Imam Yaakub al-Hadhrami
- Imam Ruwais
- Imam Rauh

10. Imam Khalaf al-A'syir
- Imam Ishak
- Imam Idris


PERBEZAAN ANTARA AL-QURAN DAN ILMU QIRAAT

Menurut Imam Az-Zarkasyi di dalam kitabnya Al-Burhan:

Al-Quran dan Ilmu Qiraat adalah dua hakikat yang berbeza.Al-Quran ialah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebagai penjelasan untuk umat dan mukjizat (melemahkan cabaran penentang). Sementara Ilmu Qiraat adalah perbezaan lafaz-lafaz Al-Quran pada huruf dan cara membacanya samada takhfif , tasydid dan sebagainya.Semestinya seseorang mempelajari ilmu ini secara mushafahah (diambil dari mulut guru secara bacaan) dan talaqqi (berhadapan dengan guru) .kerana ilmu ini tidak akan diperolehi melainkan secara mendengar dan melalui petunjuk guru.


Wednesday, November 17, 2010

-KITA DAN KEHIDUPAN-

HIDUP INI SUDAH DIATUR OLEH ALLAH, TINGGAL KITA UNTUK MELAKONKANNYA SAHAJA SAMBIL KITA BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN YANG TERBAIK

Kehidupan kita didunia ini sudah diatur oleh Allah, sudah terencana di Luh Mahfuz sebelum kita dilahirkan ke dunia lagi. Dari sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara yang berlaku dalam kehidupan kita sudah qodo’ qodarNya pada kita. Kita mesti wajib percaya bahawa saat kaki kita terpelecok, saat jari kita terguris duri, saat seseorang menolong kita bila kita dalam situasi memerlukan itu semua adalah dari Allah, itu semua adalah perencanaan Allah s.w.t. Seringkali kita merasai semua kejadian sedemikian adalah secara tiba-tiba, secara semulajadi ataupun perkara tersebut berlaku disebabkan orang lain dan disebabkan orang sekeliling kita.

Ingatlah, kita dilahirkan kedunia dalam keadaan fitrah dan suci. Diri kita cenderung kepada kesucian, kebaikan dan kebenaran. Hanya kita yang salah mencorak, mendidik diri kita. Jiwa yang tidak kembali kepada fitrah tidak akan sesekali tenang, sering resah gelisah. Walaupun kita seringkali melihat orang yang berbuat khilaf pada agama pada Allah tampaknya gembira, ceria, senang dengan perlakuannya dan kehidupannya, sebenarnya diri dan jiwa mereka tidak pernah tenang. Ini kerana, perlakuan mereka berlawanan dengan jiwa dan keadaan fitrah diri mereka.

Kehidupan ini memang memerlukan kita membuat pilihan, tidak dapat tidak kita mesti memilih, tiada yang pertengahan, tiada yang diperantaraan. Sedangkan di akhirat nanti sekalipun hanya